Grāmatvedība un lietvedība

Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem, ar tās palīdzību vari izsekot naudas plūsmai un cik lieli nodokļi tev jāmaksā valstij. Ja esi nolēmis kļūt par pašnodarbināto vai individuālo komersantu, grāmatvedība būs vienkāršāka, bet, ja gribi dibināt SIA, rēķinies, ka grāmatvedības dokumenti un atskaites prasīs vairāk laika un iemaņu.

Par uzņēmuma grāmatvedību vienmēr ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Viņš ar grāmatvedību var nodarboties pats, un to nereti dara tad, ja uzņēmums ir pavisam neliels, un vadītājam piemīt zināšanas un prasmes, kā veidot grāmatvedības atskaites un citus finanšu dokumentus. Pēdējā laikā internetā izveidoti arī vairāki rīki jeb elektroniskās programmas, kuras izmantojot, jaunajam uzņēmējam ar grāmatvedību ir vieglāk tikt galā saviem spēkiem.

Grāmatvedības pienākumu veikšanai uzņēmumā kā pastāvīgu darbinieku var noalgot profesionālu grāmatvedi. Biznesa sākumposmā, kad grāmatvedības dati jāapkopo katra mēneša beigās, viņš gan var nebūt nepieciešams. Grāmatvedis kā pastāvīgs darbinieks ir izdevīgāks tad, kad uzņēmums jau ir izaudzis līdz noteiktam līmenim un apmēriem.

Šī iemesla dēļ jauni uzņēmēji, uzsākot biznesu, izvēlas izmantot grāmatvedības ārpakalpojumus. Tas nozīmē, ka uzņēmējs noslēdz līgumu ar kādu konsultāciju vai grāmatvedības firmu, kas par samaksu apņemas veikt visas nepieciešamās ar grāmatvedību saistītās darbības. Šādu ārpakalpojumu priekšrocība ir tā, ka attiecīgās firmas parasti labi orientējas arī citos ar finansēm saistītos jautājumos – nodokļos, mārketingā u.tml. –, spēj atrisināt arī sarežģītākas grāmatvedības situācijas un var dot vērtīgus padomus, kas jaunam uzņēmējam ir īpaši vērtīgi.

Sākot savu uzņēmējdarbību, vari konsultēties ar Valsts ieņēmumu dienestu, kur uzzināsi kādi nodokļi būs jāmaksā, un lietām, kas turpmāk jāņem vērā, vedot sava biznesa grāmatvedību, – atskaitēm, izziņām, atļaujām un citiem dokumentiem. Izpratni par to, no kā sastāv grāmatvedība, tev dos arī iepazīšanās ar likumiem, kas attiecas uz uzņēmējiem, – Komerclikumu, Likumu par nodokļiem un nodevām, Darba likumu, Gada pārskatu likumu u.c. Atceries, ka uzņēmumu lietvedības noteikumi prasa, ka dokumenti jāglabā vairākus gadus, tāpēc saglabā kvītis, čekus u.tml. un veido sistemātisku arhīvu.

Vairāk par grāmatvedību, nodokļiem un lietvedību:

Atjaunots 2017. gada 22. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā