Darba tiesiskās attiecības

Ikvienam uzņēmējam jāorientējas darba tiesiskajās attiecībās. Tās ir Darba likumā noteiktas normas, un pēc tām uzņēmumos tiek organizētas darba devēja un darba ņēmēja attiecības – kādas abām pusēm darba procesā ir tiesības un pienākumi, kas jāietver darba līgumā, kādi ir atalgojuma izmaksāšanas, atvaļinājuma piešķiršanas un citi noteikumi.

Tāpat neatstāj novārtā arī darba drošības un aizsardzības prasības. Tās domātas, lai cilvēki savās darbavietās varētu strādāt droši, bez riska savainoties, sabojāt veselību vai gūt bīstamas traumas. Sevišķi svarīgi šie jautājumi ir uzņēmumos, kuriem ir savas ražotnes, tomēr arī birojos un apkalpojošajā sfērā ir noteikti riski strādājošo veselībai. Pat ja tu savā uzņēmumā esi vienīgais īpašnieks un darbinieks, darba aizsardzības normas tev obligāti jāievēro, to nosaka likums. Darba aizsardzība uzņēmumā nozīmē apzināties ar konkrēto darbu saistītos riskus, izstrādāt plānu, kādi būs darba aizsardzības pasākumi, un noformēt arī citus ar to saistītus dokumentus, piemēram, instrukcijas darbiniekiem, kā strādāt droši un pareizi. Lielos uzņēmumos, kuros ir daudz strādājošo, par darba aizsardzību rūpējas atsevišķs darba aizsardzības speciālists. Mazos uzņēmumos šis pienākums var palikt uzņēmuma vadītāja pārziņā.

Gan par darba tiesisko attiecību, gan par darba aizsardzības pārkāpumiem uzņēmumam var draudēt sods. Lai no šādiem pārkāpumiem izvairītos, vari konsultēties ar Valsts darba inspekciju, kas Latvijā uzrauga darba aizsardzības jomu.

Vairāk par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību:

 

Atjaunots 2017. gada 22. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā