Biznesa inkubatori

Ja tev ir biznesa ideja, bet neesi pārliecināts, vai no tās var sanākt bizness, tev vienmēr ir iespēja lūgt palīdzību biznesa inkubatorā. Biznesa inkubatoros darbojas:

  • biznesa konsultanti (atbalsts veidojot un reģistrējot uzņēmumu);
  • dažādu konkrētu jomu speciālisti, piemēram, eksperti grāmatvedībā, jurisprudencē, uzņēmumu vadībā, mārketingā, inženierzinātnēs u.c.

Ir jāņem vērā, ka par biznesa konsultantu vai kādas jomas ekspertu nevar izmācīties, par tādu var kļūt tikai labākie, zinošākie, pieredzējušākie savas profesijas pārstāvji, kas spēj ar padomu palīdzēt citiem. Biznesa inkubatorā nesen dibināti un nelieli uzņēmumi savas darbības sākumposmā var saņemt atbalstu, bet, lai to iegūtu, uzņēmumam biznesa inkubatorā ir jāiestājas. Iestāšanās ir sava veida konkurss, jo palīdzību vēlas saņemt daudzi biznesa sācēji.

Biznesa inkubatori jaunajiem uzņēmumiem var piedāvāt:

  • modernas telpas, biroja tehniku un mēbeles, pieeju laboratorijām, kā arī komunālos pakalpojumus par zemām cenām;
  • komunikācijas (tālruni, internetu, juridisko adresi);
  • dažādus biznesa pakalpojumus un konsultācijas, piemēram, uzņēmējdarbības vadībā, mārketingā, grāmatvedībā, likumdošanā, papildu finanšu līdzekļu piesaistē, darbinieku atlasē, juridiskos un tehniskos jautājumos utt.

Biznesa inkubatori arī palīdz organizēt sadarbību ar citiem uzņēmumiem, sākt iecerētā produkta ražošanu, tā eksportu u.tml.

Papildu informācija par biznesa inkubatoriem

Atjaunots 2017. gada 22. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā